Kết quả xổ số miền trung - XSMT trực tiếp

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 26/01/2023

GiảiBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8
92
87
57
G.7
285
655
986
G.6
7284
0333
1036
7632
1055
4499
9769
7681
3414
G.5
2800
5545
8618
G.4
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
G.3
12229
27113
76951
54375
25782
72049
G.2
44133
17121
87037
G.1
92648
15409
14572
G.ĐB097317395830791751
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSBDIXSQBXSQT
000, 0803, 09 
113, 17 14, 18
22921, 2424
333, 33, 36, 3830, 3230, 37
441, 4845, 4549
55451, 55, 5551, 55, 57
6 6764, 66, 69
7737572, 77
882, 84, 85, 8980, 87, 87, 8881, 82, 86
9   

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
 
G.7
077
 
G.6
4612
9537
9032
 
 
 
G.5
++++
 
G.4
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
 
 
 
 
 
 
 
G.3
*****
*****
G.2
*****
 
G.1
*****
 
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
008 
112 
2  
332, 37 
4  
5  
6  
777 
8  
9  

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
 
G.7
077
 
G.6
4612
9537
9032
 
 
 
G.5
4132
 
G.4
51805
75735
*****
*****
*****
*****
*****
 
 
 
 
 
 
 
G.3
*****
*****
G.2
*****
 
G.1
*****
 
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
005, 08 
112 
2  
332, 32, 35, 37 
4  
5  
6  
777 
8  
9  

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
 
G.7
077
 
G.6
4612
9537
9032
 
 
 
G.5
4132
 
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
 
 
 
 
 
 
 
G.3
+++++
*****
G.2
*****
 
G.1
*****
 
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
005, 08, 08 
112 
224 
332, 32, 35, 37 
4  
5  
6  
777, 77, 79 
8  
995 

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
 
G.7
077
 
G.6
4612
9537
9032
 
 
 
G.5
4132
 
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
 
 
 
 
 
 
 
G.3
39895
27890
G.2
+++++
 
G.1
*****
 
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
005, 08, 08 
112 
224 
332, 32, 35, 37 
4  
5  
6  
777, 77, 79 
8  
990, 95, 95 

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
28
G.7
077
563
G.6
4612
9537
9032
3305
0793
0740
G.5
4132
1032
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
G.3
39895
27890
05284
65956
G.2
13907
44688
G.1
+++++
62864
G.ĐB 268790
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
005, 07, 08, 0805
11219, 19
22420, 28
332, 32, 35, 3732
4 40, 43, 49
5 56
6 63, 64
777, 77, 7971
8 84, 88
990, 95, 9590, 93

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
28
G.7
077
563
G.6
4612
9537
9032
3305
0793
0740
G.5
4132
1032
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
+++++
*****
+++++
*****
*****
*****
*****
*****
*****
G.3
*****
*****
*****
*****
G.2
*****
*****
G.1
*****
*****
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
005, 08, 0805
112 
2 28
332, 32, 35, 3732
4 40
5  
6 63
777, 77 
8  
99593

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
 
28
G.7
 
563
G.6
 
 
 
3305
0793
0740
G.5
 
1032
G.4
 
 
 
 
 
 
 
99619
30220
+++++
*****
*****
*****
*****
G.3
*****
*****
G.2
 
*****
G.1
 
*****
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
0 05
1 19
2 20, 28
3 32
4 40
5  
6 63
7  
8  
9 93

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
 
28
G.7
 
563
G.6
 
 
 
3305
0793
0740
G.5
 
1032
G.4
 
 
 
 
 
 
 
99619
30220
26471
+++++
*****
*****
*****
G.3
*****
*****
G.2
 
*****
G.1
 
*****
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
0 05
1 19
2 20, 28
3 32
4 40
5  
6 63
7 71
8  
9 93

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
 
28
G.7
 
563
G.6
 
 
 
++++
****
****
G.5
 
****
G.4
 
 
 
 
 
 
 
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
G.3
*****
*****
G.2
 
*****
G.1
 
*****
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
0  
1  
2 28
3  
4  
5  
6 63
7  
8  
9  

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
 
28
G.7
 
563
G.6
 
 
 
3305
0793
0740
G.5
 
1032
G.4
 
 
 
 
 
 
 
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
G.3
05284
65956
G.2
 
+++++
G.1
 
*****
G.ĐB  
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
0 05
1 19, 19
2 20, 28
3 32
4 40, 43, 49
5 56
6 63
7 71
8 84
9 93, 96

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
 
G.7
077
 
G.6
4612
9537
9032
 
 
 
G.5
4132
 
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
 
 
 
 
 
 
 
G.3
39895
27890
G.2
13907
 
G.1
93501
 
G.ĐB568906 
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
001, 05, 06, 07, 08, 08 
112 
224 
332, 32, 35, 37 
4  
5  
6  
777, 77, 79 
8  
990, 95 

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
 
G.7
077
 
G.6
4612
9537
9032
 
 
 
G.5
4132
 
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
 
 
 
 
 
 
 
G.3
39895
27890
G.2
13907
 
G.1
93501
 
G.ĐB568906 
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
001, 05, 06, 07, 08, 08 
112 
224 
332, 32, 35, 37 
4  
5  
6  
777, 77, 79 
8  
990, 95 

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
 
G.7
077
 
G.6
4612
9537
9032
 
 
 
G.5
4132
 
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
 
 
 
 
 
 
 
G.3
39895
27890
G.2
13907
 
G.1
93501
 
G.ĐB568906 
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
001, 05, 06, 07, 08, 08 
112 
224 
332, 32, 35, 37 
4  
5  
6  
777, 77, 79 
8  
990, 95 

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2023

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
08
 
G.7
077
 
G.6
4612
9537
9032
 
 
 
G.5
4132
 
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
 
 
 
 
 
 
 
G.3
39895
27890
G.2
13907
 
G.1
93501
 
G.ĐB568906 
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
001, 05, 06, 07, 08, 08 
112 
224 
332, 32, 35, 37 
4  
5  
6  
777, 77, 79 
8  
990, 95 

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/01/2023

GiảiĐắc LắcQuảng Nam
G.8
74
41
G.7
657
574
G.6
8188
8420
9584
5457
9895
1683
G.5
3939
2032
G.4
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
G.3
14344
05291
89487
30933
G.2
11820
75336
G.1
37623
51216
G.ĐB569127635363
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSDLKXSQN
0 09
11710, 16, 16
220, 20, 20, 23, 2726
33932, 33, 36, 38
44441
554, 5757
66263
77470, 74
884, 87, 8883, 87
991, 9291

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/01/2023

GiảiPhú YênHuế
G.8
15
19
G.7
107
618
G.6
2077
8755
7392
1382
9255
7491
G.5
2673
5712
G.4
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
G.3
11409
82792
50436
52461
G.2
48382
02501
G.1
31279
55818
G.ĐB307019013817
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSPYXSHUE
007, 0901, 05
115, 1912, 17, 18, 18, 19
2  
3 36
4 41, 44
55555
66361, 66, 69
770, 73, 77, 7974
882, 84, 87, 8882
992, 92, 9791

XSMT » XSMT Thứ CN » XSMT 22/01/2023

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.8
81
98
G.7
302
843
G.6
8571
2060
0447
7953
5689
0788
G.5
3839
2927
G.4
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
G.3
34668
71278
13489
16211
G.2
56791
37978
G.1
71483
90178
G.ĐB344924990669
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSKT
002, 08 
11811, 16
22427
330, 39 
44743
55652, 53, 53
660, 63, 6869
771, 75, 7876, 78, 78, 79
881, 8380, 88, 89, 89
99194

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 21/01/2023

GiảiĐà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
G.8
10
65
78
G.7
490
265
504
G.6
2479
6712
0494
0675
4165
3390
7886
3990
3227
G.5
1210
8380
0165
G.4
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
G.3
99258
48994
44117
47904
46753
49698
G.2
34028
81404
46729
G.1
70057
40662
71403
G.ĐB016979441074264606
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSDNGXSDNOXSQNG
00204, 0403, 04, 06
110, 10, 1217 
222, 26, 282626, 27, 29
33330 
445, 4647 
557, 5854, 5752, 53, 58
6 62, 65, 65, 6565
779, 7974, 75, 7571, 75, 78
8 80, 8683, 83, 86
990, 94, 94 90

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 20/01/2023

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
60
64
G.7
026
634
G.6
2862
1890
6684
5753
6003
4304
G.5
4871
6897
G.4
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
G.3
76266
59203
66058
47588
G.2
74567
66455
G.1
81910
91706
G.ĐB198646204032
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
00303, 04, 06
110, 1917
221, 22, 2624, 24
33332, 34
44642
55053, 54, 55, 58
660, 62, 66, 6764
771, 71 
88483, 88
99097
DMCA.com Protection Status